FormacioFormació

Formació diferenciada de qualitat

En què es diferencia MIC d'altres ofertes formatives?

En oferir cursos 'Qualitatius de MP especialitzats en l'├ámbit comercial i en lideratge d'equips des de 15h'. Entenem que hi ha qui pugui invertir més temps i/o diner en una Formació que la seva durada sigui de un o més anys amb el corresponent cost afegit. Això ens sembla elogiable e ideal, encara som conscients que hi ha una gran quantitat de persones que no disposen o dels temps o del diner necessari o que senzillament no necessitin tant. És precisament aquesta realitat la que motiva a l'equip de MIC a oferir una formació especialitzada, pràctica i de qualitat en MP i posa al seu abast un coneixement bàsic i ampliable de la MP per aplicar-la a la vida quotidiana.

Compromís de qualitat MIC en els seus cursos (metodologia)

  • Els cursos són impartits per professors diplomats en MP (Institut Superior de Morfopsicologia) i formats personalment pel Dr. Julián Gabarre.
  • Cursos Presencials des de 15 h.
  • Grups reduïtsde 15 a 25 persones (En MP professionals nivell 2, màxim 15).
  • Metodologia eficaç que combina teoria & pràctica, mitjançant un procés en tres temps:
  • Aprendre a 'veure la forma' de manera holística, dinàmica i real (El rostre: de front, perfil , receptors, etc..)
  • Entendre la conseqüència psicològica del que veiem. El rostre amb la seva forma ens parla d'una estructura singular, de l'important en la vida d'aquesta persona, del seu conscient-inconscient, necessitats, comportament previsible...)
  • Aplicar aquest coneixement de forma pràctica. Amb exemples i casos reals. Continguts propis i documentació exclusiva pels participants.
  • Llocs a on s'imparteix la formació veure Calendari i Partners.
  • Els cursos s'imparteixen a nivell estatal, sis plau contacti amb nosaltres.