FormacioFormació

Morfopsicologia per Professionals Nivell 2

Contingut del curs

  • Profunditzar i ampliar continguts desenvolupats al Nivell 1.
  • Aplicació pràctica de la Morfopsicologia entre els propis participants del curs o persones externes convidades.

Beneficis del curs

  • Major domini de la MP ja que els continguts es relacionen, s'interioritzen i ens ajuden a anar aprenen.*
  • Adquirir major autoconeixement.
  • Aplicar amb més 'seguretat' els coneixements adquirits en els diferents rols de la nostra vida familiar, social, professional...

*Aprendre: Assimilar, memoritzar, estudiar, instruir-se, formar-se, adquirir el coneixement d'una cosa... *Aprehendre: Agafar, prendre, capturar, empresonar, tirar el guant, detenir. 'El faig meu, es queda, té sentit per a mi, sóc actiu, el resultat és també gràcies a mi'.
(Font: Mayra Hernández / Filòloga)