ServiciosServeis

Morfopsicologia

Valor afegit als vostres serveis

Suport a equips multidisciplinaris de professionals
Enriquir al professional com a suport en la seva metodologia

Tècnica Innovadora
Diferenciant-se de la competència
Detecció precoç de dificultats i/o trastorns

Eina útil

Habilitats
Establir estratègies
Capacitats
Evolució i progrés
Motivacions
Potenciar la força innata
Activitat
Millorar les àrees de millora

Suport Tècnic Morfopsicològic STM & Formació

STM és un conjunt de serveis per empreses i/o professionals, tant a nivell formatiu com d'acompanyament en projectes, aportant informes per contrastar o estimar de diverses fons i qualsevol activitat basat en la MP.

Suport Tècnic Morfopsicològic STM & Formació

Món educatiu

 • Professionals de l'educació.
 • Directors/es de centres educatius.
 • Psicopedagogs.
 • Educadors.
 • Educadors socials.
 • Responsables de centres de reclusió de menors.
 • Conciliadors familiars i Serveis socials.
Suport Tècnic Morfopsicològic STM & Formació

Àmbit empresarial

 • Empresaris.
 • Directius.
 • Responsables de: Formació, Màrqueting, Comunicació, Fabricació, Vendes, Comptabilitat i Finances, RRHH, projectes, Franquícies, Cossos de Seguretat (estatals i/o privats).
Suport Tècnic Morfopsicològic STM & Formació

Consultories

Consultores i Headhunters que busquen l'excel·lència i necessiten desmarcar-se dels seus competidors, aportant major eficàcia i seguretat en els seus serveis al client gràcies a eines més fiables i eficients. La MP és ideal per selecció de directius i comandaments intermedis, creació o ampliació d'equips de treball. També per buscar perfils complementaris o amb el grau d'adaptabilitat i competències que es sol·licitin.

Suport Tècnic Morfopsicològic STM & Formació

Professionals de la Salut

 • Responsables de centres de salut.
 • Responsables de centres socionataris.
 • Responsables de centres sociosanitaris.
 • Medicina General.
 • Pediatria.
 • Psicòlegs.
 • Infermers/es.
 • Terapeutes.
 • Fisioterapeutes.
 • Nutricionistes.
 • Cirurgia estètica facial.
Suport Tècnic Morfopsicològic STM & Formació

Professionals físics i esportius

 • Responsables de centres esportius.
 • Preparadors físics.
 • Entrenadors personals.
Suport Tècnic Morfopsicològic STM & Formació

Professionals

Qualsevol professió com:

 • Arquitectes.
 • Enginyers.
 • Advocats.
 • Assistents socials.
 • Relacions públiques.
 • Turisme.
 • Traductors.
 • Publicistes/creatius.
 • Venedors.