ServiciosServeis

Estudis personalitzats EPM

Cada ésser té unes característiques úniques i mitjançant un estudi EPM descobrim aspectes com la intel·ligència, competències, món afectiu, relació amb els demés i grau d'adaptabilitat a l'entorn.

L'eina és vàlida en diferents moments de la vida familiar i/o de parella. Ens aporta coneixement i creixement personal.

Com realitzem l'estudi?

Estudis personalitzats EPM

Fracàs escolar Els més petits de la casa també estan subjectes en ocasions a situacions estressants, dificultats en l'aprenentatge, manca de concentració, fracàs escolar, possibles TDAH, etc., Gràcies a l'estudi morfopsicològic podem determinar Què li passa? I Per què?. Des de les primeres edats, per seguidament abordar possibles solucions d'una manera personalitzada i amb el suport d'experts.

Estudis personalitzats EPM

Autoconeixement L'inscripció del Templo de Delfos ‘coneix-te' segueix sent una màxima actual que ens estimula al coneixement. La Morfopsicologia és una eina que ens permet conèixer-nos i que ens parlar de qui som, quines són les nostres necessitats conscients/inconscients, ajudant-nos a descobrir i/o confirmar les nostres competències, fortaleses, àrees de millora i els àmbits de major realització. La MFPS contempla a la persona en la unitat del ser.

Estudis personalitzats EPM

Assessorament de parelles Un suport morfopsicològic pot ajudar e informar a cadascú de la seva realitat conscient/inconscient per a que tenint un major coneixement d'un mateix i de l'altre, es puguin determinar les aptituds que generen aquest distanciament entre ells. En primer lloc, s'ha de determinar la causa del conflicte per després suggerir, orientar i consensuar acords que els permetin reconduir la situació.

Estudis personalitzats EPM

Assessorament a famílies En estudis a nens, adolescents i joves, complementem la informació amb una entrevista presencial de la unitat familiar. És la forma de tenir coneixement més complert i un diagnòstic global. Aproximant-nos millor a la singularitat de cada cas.